Jednolity program profilaktyki

W ostatnich latach coraz powszechniej na stołach polskich gości kaczka – zarówno w postaci tuszki jak i elementów i produktów gotowych.

AMI-AGRO jest wiodącym producentem drobiu wodnego w Polsce i Europie. Od wielu lat przoduje w produkcji gęsi, a w ostatnim czasie intensywnie rozwija produkcję kaczek. Do niedawna znaczna ilość piskląt kaczych była sprowadzana z zagranicy. Rozwój produkcji kaczek na terenie kraju – w tym własnych stad rodzicielskich oraz zwiększenie potencjału wylęgarni są bardzo istotne zarówno z punktu ekonomicznego jak i epidemiologicznego.

W przypadku wylęgu ptaków z ferm krajowych, od sprawdzonych hodowców, ograniczone zostaje występowanie chorób zakaźnych ptaków. Ułatwia to w znacznym stopniu kontrolę lekarsko-weterynaryjną.

Innowacyjność

Nowo powstała wylęgarnia kaczek została zaprojektowana jako bardzo nowoczesny zakład spełniający restrykcyjne wymogi sanitarne i charakteryzujący się wysoką bioasekuracją dla tego typu obiektów. Wyposażenie wylęgarni w nowoczesne systemy dezynfekcji, selektywna i bezdotykowa eliminacja odpadu i zamarłych embrionów i półautomatyczne urządzenia do wybierania piskląt, sprawia, że jest to najnowocześniejszy zakład wylęgu drobiu wodnego w Polsce, produkujący pisklęta o wysokiej wartości biologicznej.

Korzyści

Innowacyjne urządzenia, niestosowane do tej pory w wylęgarniach drobiu wodnego pozwolą na lepszą higienizację procesu inkubacji i lęgu oraz wczesne usunięcie zamarłych zarodków, ograniczając tym samym potencjalne zakażenia klujących się piskląt. Zdrowsze pisklęta krócej oczekują na transport na fermy dzięki automatyzacji i skróceniu czasu pakowania, a to bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia ich stresu i lepszego odchowu na fermach, co generuje wyższy zysk dla hodowcy.

Dobrostan zwierząt

Zastosowanie innowacyjnej na skalę europejską technologi znacznie poprawi zdrowie klujących się piskląt kaczych. Dezynfekcja jaj przed nakładem  z użyciem nowoczesnej myjki, wykrywanie jaj z uszkodzeniami skorupy, właściwe ustawienie jaj dzięki lokalizatorowi posadowienia komory powietrznej i skuteczniejsze usuwanie zamarłych jaj w trakcie inkubacji do zamkniętego systemu transportu i magazynowania odpadów, spowodują, że poprawi się jakość środowiska produkcyjnego, a co za tym idzie wylęgowość i zdrowie piskląt kaczych.

Kontrola

Aby potwierdzić przewidywany efekt, przeprowadzone zostaną badania naukowe przez zespół Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prowadzone przez profesora Andrzeja Gawła. Badania będą dwuetapowe – pierwsza część dotyczyć będzie analizy mikrobiologicznej jaj, rozwijających się zarodków i piskląt w pierwszych dniach życia przed wprowadzeniem innowacyjnych urządzeń higienizacyjnych i określających zamieranie zarodków, a drugi etap badań – po zamontowaniu urządzeń. Badania obejmować będa ocenę ilościową i jakościoą bakterii i grzybów na powierzchni skorupy jaja, białka i żółtka przed nałożeniem do inkubatora (przed i po dezynfekcji).